INSTITUTI

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
BALKANOLOŠKI INSTITUT
BALKANOLOŠKI INSTITUT, SANU, instituti Beograd, instituti u Beogradu, Srpska akademija nauka i umetnosti
Adresa:

KNEZA MIHAILA 35

Telefon:

2639 830

Prethodnik današnjeg Balkanološkog instituta je Balkanski institut, osnovan 1934. u Beogradu kao jedini te vrste na Balkanu. Inicijativa je potekla od kralja Aleksandra I Karađorđevića , a naučno profilisanje ustanove povereno je Ratku Parežaninu i Svetozaru Spanaćeviću. Institut je izdavao...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
GEOLOŠKI INSTITUT SRBIJE
GEOLOŠKI INSTITUT SRBIJE DOO GIS Beograd, ISPITIVANJE TERENA KLIZIŠTA DEPONIJE HIDROGEOLOGIJA ISPITIVANJE VODA BUŠENJE BUNAR ISTRAŽIVANJE METAL NEMETAL MINERALNE SIROVINE KARTIRANJE TERENA HEMIJSKE LABORATORIJSKE USLUGE MAPPING IZRADA KARATA EKOGEOLOGIJA ZAŠTITA ŽIVOTNA SREDINA INŽENJERSKA GEOLOGIJA ZEOLIT
Adresa:

ROVINJSKA 12

Naučno-istraživačka ustanova "GEOLOŠKI INSTITUT SRBIJE" iz Beograda  danas predstavlja vodeću geološku kuću na prostorima Republike Srbije, a šire gledano i celog Balkanskog poluostrva. 

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
IMTEL KOMUNIKACIJE
IMTEL KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD INSTITUT ZA MIKROTALASNU TEHNIKU I ELEKTRONIKU BEOGRAD, TRANGO SYSTEMS INC, RADIO-RELEJNI UREÐAJI, MERNI INSTRUMENTI, SISTEMI ZA NAPAJANJE,SISTEMI ZA DALJINSKI NADZOR, SISTEMI POSEBNE NAMENE
Adresa:

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 165B

Telefon:

3111 215

Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku "IMTEL-komunikacije" a.d. je dizajner, proizvođač i distributer telekomunikacionih uređaja za prenosa podataka. Naša rešnja koriste mobilni operateri, provajderi (ISP, telekom i drugi), vlade i privatne kompanije, kao alternativu za kablovske kanale...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INEP Institut za primenu nuklearne energije
INEP ZEMUN, institut za nuklearnu energiju u Beogradu, INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE INEP BEOGRAD, HORMONSKE ANALIZE, BIOHEMIJSKE ANALIZE, TUMORSKI MARKERI, IMUNOHEMIJA, ODREĐIVANJE ANTITELA, AUTOANTITELA, MIKROBIOLOGIJA, ANALIZA URINA, CENE, ANALIZA, CENOVNIK, ANALIZE, LABORATORIJA, LABORATORIJE
Adresa:

BANATSKA 31B ZEMUN

Telefon:

PRIJEM 2610 126, 2193 194

INEP INSTITUT Zemun vrši: HORMONSKE ANALIZE, BIOHEMIJSKE ANALIZE, TUMORSKI MARKERI, IMUNOHEMIJA, ODREĐIVANJE ANTITELA I AUTOANTITELA, MIKROBIOLOGIJA, ANALIZA URINA

  • TELEFON, SVETOZARA MARKOVIĆA 44 3622 294
  • TELEFON, VOJVOĐANSKA 146 SURČIN 8443 797
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA
INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA IEN BEOGRAD, PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ, POSLOVNA EKONOMIJA, EKONOMIJA RADA, BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE, PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ MALOG I SREDNJEG BIZNISA , MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI I EVROPSKE INTEGRACIJE
Adresa:

ZMAJ JOVINA 12

Telefon:

2622 357, 2623 055

IEN – INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA (osnovan 1958) je neprofitna naučnoistraživačka institucija u vlasništvu Republike Srbije koja se već 54 godina uspešno bavi istraživanja i analizama iz različitih oblasti ekonomskih nauka. Područje delatnosti IEN je veoma široko, počev od izrade makroekonomskih...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT GOŠA
INSTITUT GOŠA, Beograd, institut, gosa, srbija, zavarivanje, tig, mig, mag, laboratorija, laboratorijsko ispitivanje, atestacija zavarivača, obuka zavarivača, obuka iwe, iwe, itw, softver, inženjerski softver, proengineer, fluent, ispitivanja, simulacije, numeričke simulacije
Adresa:

MILANA RAKIĆA 35 Zvezdara

Telefon:

2413 332, 2421 146, 2412 532

Institut Gosa je registrovan kao drustvo sa ogranicenom odgovornoscu za obavljanje naucno-istrazivackih i razvojnih poslova. Osnovna delatnost Instituta je istrazivanje i razvoj u oblasti tehnicko-tehnoloskih nauka. Zavarivanje - obuka, atestacija i kvalifikacija kadrova. Institut Gosa, Milana...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT KIRILO SAVIĆ
INSTITUT KIRILO SAVIĆ AD BEOGRAD, razvoj, istraživanje, institut, železnica, zaštita, životna sredina, otpad, opasni otpad, rizik, procena rizika, buka, ekološki, ekologija, zaštita od buke, otpadne vode, inženjering, projektovanje, kvalitet, metalurgija
Adresa:

VOJVODE STEPE 51

Telefon:

2469 147

Institut Kirilo Savić se bavi naučnoistraživačkim i razvojnim radom u domenima železničke tehnike i tehnologija, industrije i industrijske tehnologije, građevinske tehnike i inženjeringa, hemije, tehnologije i metalurgije, saobraćaja, zaštite na radu i protivpožarne zaštite kao i zaštite...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT MIHAJLO PUPIN
Upravljanje procesima, Menadžerski informacioni sistemi, Upravljanje saobraćajem, Zaštita informacija, Telekomunikacije, Komponente za selekciju i stabilizaciju frekvencije
Adresa:

VOLGINA 15

Telefon:

2774 836, 2775 035, 2775 387

IKT AUTOMATIKA RAČUNARSTVO RAČUNARSKI SISTEMI TELEKOMUNIKACIJE INSTITUT MIHAJLO PUPIN JE NAUČNOISTRAŽIVAČKO PREDUZEĆE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU DELATNOST INSTITUTA JE USMERENA NA ISTRAŽIVANJE RAZVOJ PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJU U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA INSTITUT SE BAVI PRIMENJENIM...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU
INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU
Adresa:

NJEGOŠEVA 12

Telefon:

3640 232

Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju  - IHTM  je akreditovani državni institut u sastavu Univerziteta u Beogradu. Aktivnosti instituta se odvijaju u sedam specijalizovanih naučno-istrazivačkih centara: Centar za hemiju, Centar za elektrohemiju, Centar za...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT ZA PRIMENU MARKETINGA IPM DOO
Adresa:

PRIZRENSKA 6

Telefon:

3620 949, 3620 970, 3620 882, 3620 828