ŽIVINARSTVO KULPIN

ŽIVINARSTVO KULPIN Srbija. Pogledajte kompletnu ponudu firmi iz ove delatnosti, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, katalog i cene proizvoda i usluga.
VIN FARM Proizvodnja konzumnih jaja i koka nosilja
VIN FARM Proizvodnja konzumnih jaja i koka nosilja, Ledine 77 KULPIN nalazi se u delatnosti ŽIVINARSTVO KULPIN i u kategoriji ŽIVINARSTVO SRBIJA, VIN FARM KULPIN, Proizvodnja konzumnih jaja i koka nosilja, Kljucne reci: vinfarm, vin, farm, jaja, konzumna, sveza, proizvodnja, distribucija, koke nosilje, kokosja, kulpin, srbija
Telefon: 021 2286 051
Radno vreme 09:00 - 17h
E-mail: kontakt@vinfarm.rs
Web-site: