STOCNA HRANA

34310 TOPOLA, Srbija Pozivni broj: 034
AGROFARM TRADE STOČNA HRANA
stocna hrana topola, prodaja stocne hrane topola, semenska roba topola, poljoprivredna apoteka topola
Adresa:

VOŽDA KARADJORDJA 127

Telefon:

034/813 992, 813 993

POLJOPRIVREDNE APOTEKE, MALOPRODAJA I VELEPRODAJA; STOČNA HRANA, SEMENSKA ROBA, VEŠTAČKO ĐUBRIVO, PESTICIDI, POLJOMEHANIZACIJA

24426 TREŠNJEVAC, Srbija Pozivni broj: 024
ZIF COMMERCE TREŠNJEVAC
ZIF COMMERCE DOO PREDUZEĆE ZA OTKUP I PRODAJU STOKE
Adresa:

TOPČIDERSKA 2

ZIF COMMERCE DOO PREDUZEĆE ZA OTKUP I PRODAJU STOKE

OTKUP I PRODAJA STOKE I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; OTKUP I PRODAJA VUNE I KOŽE, TRGOVINA NA MALO STOČNOM HRANOM I KOMPONENTAMA ZA STOČNU HRANU; FARMA TOVLJENIH SVINJA I OVACA, POLJOPRIVREDNA APOTEKA, EXPORT-IMPORT

17542 VRANJSKA BANJA, Srbija Pozivni broj: 017
JESEN OD
Adresa:

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 229A

Telefon:

546 087

PROIZVODNJA KONCENTRATA I TRGOVINA MLINSKIM PROIZVODIMA
21460 VRBAS, Srbija Pozivni broj: 021
TAS-MIX Proizvodnja stočne hrane
Adresa:

SREMSKA 14

PROIZVODNJA I PROMET STOČNE HRANE: HRANA ZA PSE, PRERADA SOJINOG ZRNA, VITAMINSKO MINERALNI DODACI - PREMIKSI

36210 VRNJAČKA BANJA, Srbija Pozivni broj: 036
Adresa:

GRAČAC

Telefon:

673 100

PROIZVODNJA I PRODAJA STOČNE HRANE; DISKONT SVIH VRSTA PIĆA

26300 VRŠAC, Srbija Pozivni broj: 013
FITOLEK
FITOLEK VRŠAC, STOČNA HRANA, SOJIN GRIZ, PESTICIDI, SEMENSKA ROBA, VEŠTAČKA ĐUBRIVA, KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU, OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Adresa:

ĐURE ĐAKOVIĆA 48

FITOLEK DOO VRŠAC, PROIZVODNJA STOČNE HRANE I SOJINOG GRIZA; TRGOVINA NA VELIKO I MALO PESTICIDIMA, SEMENSKOM ROBOM, VEŠTAČKIM ĐUBRIVOM; TRGOVINA NA VELIKO KOMPONENTAMA ZA STOČNU HRANU; TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA; OTKUP I KOOPERACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

26300 VRŠAC, Srbija Pozivni broj: 013
KOR-SAN VRŠAC
KOR-SAN VRŠAC, STOČNA HRANA
Adresa:

VARDARSKA 19

Telefon:

836 927

KOR-SAN VRŠAC, STOČNA HRANA

26300 VRŠAC, Srbija Pozivni broj: 013
PLAMEN DOO
PLAMEN DOO VRŠAC, FARMA VRŠAC, TEHNIČKI GAS, SIROVO MLEKO, STOČNA HRANA, BUTAN, MUZNA OPREMA
Adresa:

KRALJEVIĆA MARKA 75

PLAMEN DOO VRŠAC, PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, STOČARSKA FARMA (GOVEDA, SVINJA I KASAČKIH KONJA), PROIZVODNJA SIROVOG MLEKA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA, TEHNIČKIM GASOM, BUTAN GASOM, STOČNOM HRANOM, PREMIKSIMA, MUZNOM OPREMOM (GUMILKO, WESTFALIA) I SVIM...

19000 ZAJEČAR, Srbija Pozivni broj: 019
GEN DOO
stocna hrana zajecar, prodaja stocne hrane zajecar
Adresa:

MILANA MILJKOVIĆA 42

Telefon:

410 389

VELEPRODAJA I MALOPRODAJA STOČNE HRANE, PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U STOČARSTVU.

21239 ĐURĐEVO, Srbija Pozivni broj: 021
VITAMINKA - PROMET Proizvodnja stočne hrane
Adresa:

SVETOZARA MILETIĆA 71

Telefon:

838 446, 869 578

OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PROIZVODNJA STOČNE HRANE