STOCNA HRANA

22400 RUMA, Srbija Pozivni broj: 022
Stočna Hrana Cement doo
stočna hrana ruma, prodaja stočne hrane u rumi, stočna hrana sanders, prodaja kukuruza, prodaja ječma, prodaja zobi
Adresa:

JELENAČKA 61

Telefon:

476 034

Cement doo Ruma, Stočna hrana

Radno vreme svaki dan od 08 do 17h

Sve vrste stočne hrane, prodaja kukuruza, ječma i zobi, stocne hrana "Sanders"

22204 SALAŠ NOĆAJSKI, Srbija Pozivni broj: 022
HRANA PRODUKT Proizvodnja stočne hrane
HRANA PRODUKT, STOČNA HRANA SRBIJA, PROIZVODNJA STOCNE HRANE SRBIJA, HRANA ZA PILIĆE, HRANA ZA SVINJE, HRANA ZA ŽIVOTINJE, ISHRANA SVINJA, ISHRANA ŽIVOTINJA, TOV PILIĆA, KONCENTRAT, SMEŠE ZA KRAVE, JUNAD
Adresa:

STOJANA ČUPIĆA

Telefon:

KNJIGOVODSTVO 639 082

HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI PRODAVNICE: MAČVANSKA MITROVICA, MAČVANSKI KEJ 75 614 605, SREMSKA MITROVICA, KUZMINSKA 74 063/1014 224, LAĆARAK, 1. NOVEMBRA 202 670 554, KUZMIN, ZADRUŽNA 26 022/664 124, MARTINCI, SREMSKA 12 668 916, ČEREVIĆ, KRALJA PETRA I 103 063/1014 361, SOPOT, MILOSAVA...

24400 SENTA, Srbija Pozivni broj: 024
AGROPRO COMPANY Fabrika stočne hrane
AGROPRO COMPANY DOO SENTA FABRIKA STOČNA HRANA
Adresa:

INDUSTRIJSKI PUT

AGROPRO COMPANY DOO SENTA, PROIZVODNJA - FABRIKA STOČNE HRANE, TRGOVINA NA VELIKO I MALO

24400 SENTA, Srbija Pozivni broj: 024
ZIF COMMERCE SUBOTICA
ZIF COMMERCE SUBOTICA, OTKUP I PRODAJA STOKE, POLJOPRIVREDNI PROIZVODI, VUNA, KOŽA, STOČNA HRANA, KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU, FARMA TOVLJENIH SVINJA I OVACA, POLJOPRIVREDNA APOTEKA
Adresa:

KARAĐORĐEVA

Telefon:

815 208

ZIF COMMERCE SUBOTICA

OTKUP I PRODAJA STOKE I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; OTKUP I PRODAJA VUNE I KOŽE; TRGOVINA NA MALO STOČNOM HRANOM I KOMPONENTAMA ZA STOČNU HRANU, FARMA TOVLJENIH SVINJA I OVACA, POLJOPRIVREDNA APOTEKA, EXPORT-IMPORT

18230 SOKOBANJA, Srbija Pozivni broj: 018
VELELIP DOO SOKOBANJA ŽUČKOVAC
Adresa:

ALEKSE MARKIŠIĆA LAMELA II

Telefon:

833 176, 830 446

TRGOVINA NA VELIKO I MALO: GRAĐEVINSKI MATERIJAL, PROIZVODNJA STOČNE HRANE, FARMERSKA PROIZVODNJA
11450 SOPOT, Srbija Pozivni broj: 011
PROIZVODNJA STOČNE HRANE, PREMIKSA, SOJINE POGAČE, SOJINOG ULJA, SOJINOG GRIZA I KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU, HRANA ZA PILIĆE, HRANA ZA SVINJE
Adresa:

MILOSAVA VLAJIĆA 41A

HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI delatnost: PROIZVODNJA STOČNE HRANE, PREMIKSA, SOJINE POGAČE, SOJINOG ULJA, SOJINOG GRIZA I KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU, HRANA ZA PILIĆE, HRANA ZA SVINJE

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
NJEŽIĆ PRODUKT DOO
Adresa:

PALANKA 134

Telefon:

640 465

PROIZVODNJA I PROMET STOČNE HRANE, POTPUNIH I DOPUNSKIH KRMNIH SMEŠA, JEDNOPROCENTNIH I PETOPROCENTNIH PREMIKSA, KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU I ADITIVI, PRODAJA SEMENSKE ROBE, PESTICIDA, ĐUBRIVA I DOPUNSKOG PROGRAMA ZA POLJOPRIVREDU
22300 STARA PAZOVA, Srbija Pozivni broj: 022
PROIZVODNJA STOČNE HRANE, PREMIKSA, SOJINE POGAČE, SOJINOG ULJA, SOJINOG GRIZA I KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU, HRANA ZA PILIĆE, HRANA ZA SVINJE
Adresa:

KARAĐORĐEVA 39

HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI delatnost: PROIZVODNJA STOČNE HRANE, PREMIKSA, SOJINE POGAČE, SOJINOG ULJA, SOJINOG GRIZA I KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU, HRANA ZA PILIĆE, HRANA ZA SVINJE

22300 STARA PAZOVA, Srbija Pozivni broj: 022
NAPREDAK
GAJENJE ŽITA, GAJENJE INDUSTRIJSKIH KULTURA, PROIZVODNJA SVINJA, PROIZVODNJA MLEKA, PROIZVODNJA STOČNE HRANE, NAPREDAK, STARA PAZOVA
Adresa:

GOLUBINAČKI PUT 17

Telefon:

GENERALNI DIREKTOR 310 432, KOMERCIJALA TEL/FAX 310 227, FINANSIJE 310 162, FINANSIJE TELEFAKS 310 118

GAJENJE ŽITA, INDUSTRIJSKIH KULTURA, PROIZVODNJA SVINJA, PROIZVODNJA MLEKA, PROIZVODNJA STOČNE HRANE

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
KONTAKTIMPEKS Komponente za stocnu hranu
KONTAKTIMPEKS SUBOTICA DOO, STOČNA HRANA, VITAMINI
Adresa:

TUK UGARNICE 14

KONTAKTIMPEKS SUBOTICA DOO, UVOZ KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU; UVOZ VITAMINA ZA HUMANU UPOTREBU; POLJOPRIVREDA