INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
STEVANA BRAKUSA 2
BEOGRAD

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE, STEVANA BRAKUSA 2 BEOGRAD nalazi se u delatnosti INSTITUTI BEOGRAD i u kategoriji INSTITUTI SRBIJA, Institut za standardizaciju Srbije donosi, razvija, preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde i srodne dokumente; obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima; vodi registar srpskih standarda i srodnih dokumenata u svim fazama razvoja; učestvuje u izradi i preispitivanju evropskih i međunarodnih standarda i srodnih dokumenata koje donose evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju u oblastima za koje postoje potrebe i interesi Republike Srbije, a za koje se očekuje preispitivanje ili donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata; sarađuje sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju zemalja potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije; izvršava druge zadatke u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora u oblasti standardizacije koji obavezuju Republiku Srbiju; obezbeđuje dostupnost javnosti srpskih standarda, srodnih dokumenata, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih evropskih i međunarodnih organizacija i drugih zemalja i vrši njihovu prodaju; daje osnovu za izradu tehničkih propisa; priprema programe i godišnje planove donošenja srpskih standarda; deluje kao informacioni centar, u skladu sa zahtevima predviđenim odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizlaze iz članstva u odgovarajućim evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju; predstavlja i zastupa interese Republike Srbije u oblasti standardizacije u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, kao i u njihovim telima; odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa srpskim standardima i srodnim dokumentima, u skladu sa svojim pravilima; promoviše primenu srpskih standarda i srodnih dokumenata; obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Radno vreme: 8:30 - 16:30 (ponedeljak - petak), Kljucne reci: INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE, Instituti u Beogradu i Srbiji, ISS, ISS informacije, Prodaja standarda, Informacije o standardima, Biblioteka, Instituti Državne ustanove i organi Državni organi i republički zavodi Institut za standardizaciju Srbije Beograd Srbija
Telefon: 011 7541 421, 3409 301
Fax: 7541 257, 7541 258
Radno vreme 09:00 - 17h
E-mail: infocentar@iss.rs
Web-site: http://www.iss.rs

Kategorija
Kategorija po gradu
Adresa
STEVANA BRAKUSA 2
Poštanski broj
11000
Mesto
BEOGRAD
Region
Srbija
Država
SRBIJA
Telefon
011/7541 421, 3409 301
Radno vreme
Radno vreme 09:00 - 17h

mapa firme

Dodaj komentar

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.