INSTITUT ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU RIHARD BURIJAN
VIŠEGRADSKA 26
BEOGRAD

INSTITUT ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU RIHARD BURIJAN, VIŠEGRADSKA 26 BEOGRAD nalazi se u delatnosti INSTITUTI BEOGRAD i u kategoriji INSTITUTI SRBIJA, Institut za medicinsku fiziologiju Rihard Burijan predstavlja istraživačko-obrazovnu celinu u sastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu, u kojoj se obavlja: a) strukovna delatnost (na sva tri nivoa studiranja prema Bolonjskom procesu), tj. u oblasti medicinske fiziologije na integrativnim akademskim studijama medicine na srpskom i engleskom jeziku, na specijalističkim akademskim studijama u oblasti eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije, na specijalističkim studijama u oblasti medicine sporta, kliničke fiziologije, balneklimatologije i baromedicine, kao i na doktorskim studijama u oblasti fizioloških nauka, b) naučna delatnost u oblasti eksperimentalne, molekularne i kliničke medicine, kroz domaće istraživačke projekte koji se finansiraju od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i SANU, kao i kroz međunarodne istraživačke projekte, koji se finansiraju od strane EU, inostranih fondacija ili kroz bilateralnu naučnu saradnju, i c) specijalizovana zdravstvena delatnost (u procesu obnavljanja), u smislu procene efekata fizičke aktivnosti i prirodnih faktora na ljudski organizam, Kljucne reci: INSTITUT ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU RIHARD BURIJAN BEOGRAD, Katedra za medicinsku fiziologiju, Katedra za eksperimentalnu fiziologiju i patološku fiziologiju, zdravstvena specijalizacija iz kliničke fiziologije, Katedra za medicinu sporta, Katedra za balneoklimatologiju, Programski savet, Doktorske studije, Fiziološke nauke, Društvo fiziologa Republike Srbije
Telefon: 011 3607 093
Fax: 3611 261
Radno vreme 09:00 - 17h
E-mail:
Web-site: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/instituti/institut_za_medicinsku_fiziologiju/
Kategorija
Kategorija po gradu
Adresa
VIŠEGRADSKA 26
Poštanski broj
11000
Mesto
BEOGRAD
Region
Srbija
Država
SRBIJA
Telefon
011/3607 093
Radno vreme
Radno vreme 09:00 - 17h

mapa firme

Dodaj komentar

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.