Domovi za stara lica Subotica

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
DOM ZA STARE, MAKSIMOVIĆ, DOO, Subotica, Gerontoloski centar
Adresa:

RADNOTI MIKLOŠA 42

Telefon:

547 607

Dom za stare Maksimović je ustanova za smeštaj starijih lica i negu bolesnih i nemoćnih osoba sa profesionalnom negom.