DOMOVI ZA STARA LICA NOVI PAZAR

DOMOVI ZA STARA LICA NOVI PAZAR, Pogledajte kompletnu ponudu gerontoloskog centra, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, cene smestaja.

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad Novi Pazar, Domsko odeljenje za smeštaj odraslih i starih lica Novi Pazar, nalazimo se u ulici Stevana Nemanje 198 bavimo se pružanjem socijalne pomoći. U sklopu centra za socijalni rad je gerontološki centar sa domskim odeljenjem za stara lica (Dom za stare)