Zaštita bilja, preparati za zaštitu

Zaštita bilja, proizvodnja i prodaja preparata za zaštitu biljaka Srbija.

Agrostemin doo

Agrostemin doo Beograd, nalazimo se na adresi Kralja Milutina 26. AGROSTEMIN je sredstvo za povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta roda u poljoprivredi. Biljnog porekla - proizvodi se od semena kukolja i drugih korovskih i kulturnih vrsta. Od autorizovanih državnih organa verifikovan je kao ekološki preparat, čija upotreba nema štetnih posledica za sredinu i čoveka.