VAGE BEOGRAD

VAGE BEOGRAD Srbija. Pogledajte kompletnu ponudu firmi iz ove delatnosti, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, katalog i cene proizvoda i usluga.
TESTO LABORATORIJA Jove Ilića 67/10 BEOGRAD se nalazi u delatnosti: VAGE BEOGRAD i u kategoriji: VAGE SRBIJA,

Testo.rs - Laboratorija doo Beograd, Srbija je akreditovana laboratorija po standardu EN17025 za temperaturu, relativnu vlaznost i brzinu vazduha od strane Akreditacionog tela Srbije. Standardi kao što su HACCP, GMP, ISO 9001, EN 15189 i mnogi drugi uslovljavaju periodično (godišnje) etaloniranje mernih instrumenata i opreme.

VAGE LEKIĆ DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, MONTAŽU I SERVIS VAGA FRANCUSKA 54 BEOGRAD se nalazi u delatnosti: VAGE BEOGRAD i u kategoriji: VAGE SRBIJA, PROIZVODNJA, SERVIS, MONTAŽA SVIH TIPOVA VAGA; PREDUZEĆE POSEDUJE SERTIFIKAT ISO 9001 KONTROLE KVALITETA
Kljucne reci:
Centrala: 3391 402
Tel/Fax: 3390 908
PIB: 100035686
Tekuci racun: 285-2041000000087-87