Telekomunikacije Beograd

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
JOVAN TRADE telekomunikacioni kablovi
JOVAN TRADE, ENERGETSKI INSTALACIONI KABLOVI, TELEKOMUNIKACIJE, GALANTERIJA, MERNI UREĐAJI, RASVETA, GROMOBRANSKA OPREMA, PROVODNIK, AUTOMATIKA, KABLOVSKI PRIBOR
Adresa:

UGRINOVAČKA 122 A, ZEMUN

Telefon:

3164 747, 3161 767, 3165 947

JOVAN TRADE,

ENERGETSKI I INSTALACIONI KABLOVI, TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI, GALANTERIJA, MERNI UREĐAJI, RASVETA, GROMOBRANSKA OPREMA, SVE VRSTE PROVODNIKA, AUTOMATIKA, ORMANI I OPREMA, KABLOVSKI PRIBOR