RUDARSTVO DESPOTOVAC

RUDARSTVO DESPOTOVAC Srbija. Pogledajte kompletnu ponudu firmi iz ove delatnosti, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, katalog i cene proizvoda i usluga.
KOVILOVAČA SAVE KOVAČEVIĆA 14 DESPOTOVAC, se nalazi u delatnosti: RUDARSTVO DESPOTOVAC i u kategoriji: RUDARSTVO SRBIJA, Kamenolom leži na mineralnoj sirovini krečnjaka koji sadrži veliki procenat kalcijum karbonata (CaCO3)  u stenskoj masi. Na osnovu ispitivanja hemijskog sastava i fizičko-mehaničkih karakteristika materijala, ustanovljen je odgovarajući kvalitet koji ispunjava sve kriterijume za primenu u različitim granama privrede.