Pedijatrijske ordinacije Novi Sad

21000 Novi Sad, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

Jovana Boškovića 6

Telefon:

457 417