OSIGURANJE IMOVINE I LICA NOVI SAD

OSIGURANJE IMOVINE I LICA NOVI SAD Srbija. Pogledajte kompletnu ponudu firmi iz ove delatnosti, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, katalog i cene proizvoda i usluga.
DDOR OSIGURANJE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 8 NOVI SAD, se nalazi u delatnosti: OSIGURANJE IMOVINE I LICA NOVI SAD i u kategoriji: OSIGURANJE IMOVINE I LICA SRBIJA, Tradicija kompanije „DDOR Novi Sad“ duga je više od 65 godina. Njeni počeci datiraju od završetka Drugog svetskog rata, od 1945. godine kada je osnovan Državni zavod za osiguranje i reosiguranje.Pod današnjim imenom posluje od juna 1990.
DDOR RE
DDOR RE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 8 NOVI SAD, se nalazi u delatnosti: OSIGURANJE IMOVINE I LICA NOVI SAD i u kategoriji: OSIGURANJE IMOVINE I LICA SRBIJA, DDOR Re a.d.o. je srpsko društvo za reosiguranje u većinskom vlasništvu The Lawrence Re Ireland Ltd, reosiguravača sa sedištem u Dablinu, Republika Irska. DDOR Re a.d.o.
SOGAZ
SOGAZ Narodnog fronta 12 NOVI SAD, se nalazi u delatnosti: OSIGURANJE IMOVINE I LICA NOVI SAD i u kategoriji: OSIGURANJE IMOVINE I LICA SRBIJA, Osiguravajuća kompanija SOGAZ a.d.o. Novi-Sad  orijentisana je na osiguranje korporativnog sektora   i obezbeđuje osiguravajuću zaštitu preduzeća i korporacija iz različitih sfera industrije:  energetske, mašinske i drugih.