METALOPRERADA RUMA

METALOPRERADA RUMA Srbija. Pogledajte kompletnu ponudu firmi iz ove delatnosti, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, katalog i cene proizvoda i usluga.
RUMEKON
RUMEKON, VELJKA DUGOŠEVIĆA 41 RUMA nalazi se u delatnosti METALOPRERADA RUMA i u kategoriji METALOPRERADA SRBIJA, Polazeći od saznanja da će u novom periodu čovekovog života na zemlji jedan od najvažnijih segmenata predstavljati ekologija i očuvanje životne sredine, razvili smo EKO program, koji se bavi proizvodnjom predmeta i sredstava za sakupljanje, odvoženje i preradu smeća, otpada i sl., Kljucne reci: Kante, kontejneri, Eko spe