LABORATORIJSKA I MERNA OPREMA

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
ELIT IMPEX Manometri Termometri
ELIT IMPEX, MANOMETRI BEOGRAD, TERMOMETRI BEOGRAD, PRODAJA TERMOMETARA U BEOGRADU, PRODAJA KLINGERITA BEOGRAD, MERNO REGULACIONA OPREMA, ELEKTROMAGNETNI VENTILI, ZAPTIVNO IZOLACIONI MATERIJALI, VOLTMETRI, AMPERMETRI, TERMOSTATI, OPREMA ZA GASNO ZAVARIVANJE, INDUSTRIJSKA ARMATURA BEOGRAD
Adresa:

GORNJOGRADSKA 11 Zemun

MERNO REGULACIONA OPREMA MANOMETRI, TERMOMETRI, TERMOSTATI, AMPERMETRI, VOLTMETRI, BROJAČI ČASOVA RADA; OPREMA ZA GASNO ZAVARIVANJE I PRIBOR, REZERVNI DELOVI ZA PUTNIČKI, KAMIONSKI I POLJO PROGRAM; ZAPTIVNO IZOLACIONI MATERIJALI (KLINGERIT, TEKSTOLIT, TEFLON); ELEKTROMAGNETNI VENTILI,...
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO ZEMUN
GOLDEN LAB & ENGINEERING BEOGRAD laboratorijska oprema u Beogradu Zemunu Srbiji
Adresa:

UGRINOVAČKA 118

LABORATORIJSKA OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL, MIKROBIOLOŠKE KULTURE ZA FERMENTACIJU MLEKA, KONTROLA KVALITETA (HACCP), BRZA DETEKCIJA ANTIBIOTIKA U MLEKU I MLEČNIM PROIZVODIMA

36000 KRALJEVO, Srbija Pozivni broj: 036
VUČINIĆ INŽENJERING SR
Adresa:

RATINA 621

Telefon:

371 350

AKREDITOVANA LABAORATORIJA VRŠI SLEDEĆA ISPITIVANJA: VENTILI SIGURNOSTI - POSUDE POD PRITISKOM - INSTALACIJE (CEVOVODI) POD PRITISKOM - REZERVOARI ZA TNG
18000 NIŠ, Srbija Pozivni broj: 018
OVERS DOO
OVERAVANJE SPRAVA ZA TOČENJE GORIVA, OVERAVANJE VAGA DO 100 TONA, OVERAVANJE AUTOMATSKIH MERILA, OVERAVANJE SONDI, OVERAVANJE MERNIH LETVI, AUTOMATIZACIJA BENZINSKIH STANICA, SERVIS, ODRŽAVANJE
Adresa:

Strahinjića bana PC AMBASADOR II/15

Telefon:

515 828

OVERAVANJE SPRAVA ZA TOČENJE GORIVA, OVERAVANJE VAGA DO 100 TONA, OVERAVANJE AUTOMATSKIH MERILA (SONDI), OVERAVANJE MERNIH LETVI, AUTOMATIZACIJA BENZINSKIH STANICA, SERVIS I ODRŽAVANJE.

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
METRON
METRON NOVI SAD, LABORATORIJSKA OPREMA SRBIJA, PRODAJA LABORATORIJSKE OPREME SRBIJA, KALIBRISANJE, VAGE, VLAGOMERI, NIR/NIT ANALIZATORI, ANALIZATOR TEKSTURE, BROJ PADANJA PO HAGBERGU, MLINOVI, ZASTUPNIŠTVO, DICKEY-JOHN, STABLE MICRO SYSTEMS, AND INSTRUMENTS, BRUINS INSTRUMENTS, LABORATORIJSKA ISPITIVANJA, SERTIFIKOVANA I OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA OVERAVANJE VLAGOMERA NOVI SAD, ZASTUPNIK INFRACONT YUCEBAS MACHINERY
Adresa:

JANOŠIKOVA 16

LABORATORIJSKA OPREMA, VAGE, VLAGOMERI, NIR/NIT ANALIZATORI, ANALIZATOR TEKSTURE, BROJ PADANJA PO HAGBERGU; MLINOVI; ZASTUPNIŠTVO: DICKEY-JOHN, STABLE MICRO SYSTEMS; AND INSTRUMENTS; BRUINS INSTRUMENTS, INFRACONT, YUCEBAS MACHINERY, LABORATORIJSKA ISPITIVANJA, SERTIFIKOVANA I OVLAŠĆENA...

11351 VINČA, Srbija Pozivni broj: 011
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA, LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I ENERGETIKU
ENERGETIKA SAGOREVANJE ČVRSTIH GORIVA OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ODRŽIVI RAZVOJ DIJAGNOSTIČKA MERENJA TERMOTEHNIČKA MERENJA ISPITIVANJE ETALONIRANJE MERILA TERMPERATURE PRITISAK
Adresa:

MIKE PETROVIĆA ALASA 12, VINČA

Telefon:

3443 498

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
oprema za dizanje tereta Beograd, merna oprema Beograd, burgije, alati
Adresa:

PATRIJARHA DIMITRIJA 11

Telefon:

3057 730

FEROMAX DOO BEOGRAD, oprema za dizanje tereta, merna oprema, burgije, alati

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
buda, melco buda, despotovac, merni instrumenti, termovizijske kamere, kyoritsu, csope, irisys, avio
Adresa:

HADŽI NIKOLE ŽIVKOVIĆA 2

Telefon:

2181 609

MELCO BUDA BEOGRAD, Merni instrumenti Kyoritsu Japan, cSope, Avio, Irysis u Beogradu

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
Metal inspekt, ispitivanje materijala bez razaranja beograd, ispitivanje zavarenih spojeva beograd, Akreditovana laboratorija za IBR u beogradu
Adresa:

RISTE MARJANOVIĆA 27

Telefon:

2505 062

METALINSPEKT D.O.O. JE AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE METODAMA BEZ RAZARANJA. NAŠA DELATNOST SE OGLEDA U PRUŽANJU SLEDEĆIH USLUGAMA: -ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA (IBR) -INSPEKCIJA -SERTIFIKATI (EN, API, ASTM) PREKO ATG -KONSALTING -ILC "INTER-LABORATORY-COMPARISON"

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
Adresa:

PUŠKINOVA 1C

Telefon:

3693 714