GEOMETRI NOVI SAD

GEOMETRI NOVI SAD Srbija. Pogledajte kompletnu ponudu firmi iz ove delatnosti, prezentacije, lokacije, mape, adrese, telefone, e-mail, web site, katalog i cene proizvoda i usluga.
AB & CO GEOSYSTEMS, VASE STAJIĆA 20C NOVI SAD nalazi se u delatnosti GEOMETRI NOVI SAD i u kategoriji GEOMETRI SRBIJA, SNIMANJE OBJEKATA, SNIMANJE I OBELEŽAVANJE PODZEMNIH VODOVA I INSTALACIJA, ISKOLČAVANJE OBJEKATA, DEOBA I SPAJANJE PARCELA, PRAĆENJE SLEGANJA OBJEKATA, IZRADA SITUACIONIH PLANOVA, ETAŽIRANJE OBJEKATA, IZRADA DIGITALNIH PLANOVA, OSTALE GEODETSKE USLUGE, Kljucne reci: SNIMANJE OBJEKATA, SNIMANJE I OBELEŽAVANJE PODZEMNIH VODOVA I
GEOMETAR GEODETSKI BIRO, PETRA DRAPŠINA 27 NOVI SAD nalazi se u delatnosti GEOMETRI NOVI SAD i u kategoriji GEOMETRI SRBIJA, Kljucne reci:
Mobilni telefon: 063/476 583, 063/7718 133
Tel/Fax: 4722 072
Radno vreme 09:00 - 17h
E-mail:
Web-site:
GEOPANONIJA OD, PETRA DRAPŠINA 46 NOVI SAD nalazi se u delatnosti GEOMETRI NOVI SAD i u kategoriji GEOMETRI SRBIJA, Kljucne reci:
Telefon: 021 6611 460
Tel/Fax: 420 764
Radno vreme 09:00 - 17h
E-mail: geopanonija@neobee.net
Web-site: