Elektroinstalacije Leskovac

16000 LESKOVAC, Srbija Pozivni broj: 016
Elektroinstalacije TEHNOPROM
TEHNOPROM LESKOVAC, IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA, TRAFOSTANICE, DALEKOVODI, PODZEMNI VISOKONAPONSKI VODOVI
Adresa:

RADE KONČARA 21

TEHNOPROM DOO, IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH I ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA; IZRADA TRAFOSTANICA, DALEKOVODA I PODZEMNIH VISOKONAPONSKIH VODOVA