BERZA, BROKERI

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
AS FINANCIAL CENTER
AS FINANCIAL CENTER BEOGRAD, BERZA, BROKERI
Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 165A Novi Beograd

Telefon:

2145 720

AS FINANCIAL CENTER BEOGRAD, Osnovan 1999 godine, Clan Beogradske berze, Klirinski clan Centralnog Registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHoV), Kadrovski osposobljen, Savremeno tehnicki opremljen, Posreduje u prometu svih vrsta hartija od vrednosti, Trguje hartijama od vrednosti na...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
DIL BROKER
DIL BROKER BEOGRAD, Berza brokeri u Beogradu
Adresa:

TERAZIJE 43

Telefon:

3235 902

DIL BROKER AD pruža usluge: posredovanja u trgovini hartija od vrednosti (obveznica, akcija, kratkoročnih hartija, trezorskih zapisa), usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom (dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti izdavaoca kod...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
GALENIKA BROKER
GALENIKA BROKER BEOGRAD, Brokersko dilersko društvo, berza, brokeri u Beogradu
Adresa:

MASARIKOV TRG 8 A Zemun

Telefon:

3161 666, 3162 260

GALENIKA BROKER, brokerske usluge-posredovanje u trgovanju svim hartijama od vrednosti na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu (akcije, obveznice, kratkoročne hartije od vrednosti i dr.); sve usluge vezane vezane za poslove korporativne agenture; kompletna priprema i izrada...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
INTERCITY BROKER
INTERCITY BROKER, Berza brokeri u Beogradu, hartije od vrednosti, transakcije, tržište
Adresa:

MAKSIMA GORKOG 52

Telefon:

3083 100, 3087 862

Osnovni zadatak "Intercity brokera" a.d., Beograd je da svojim klijentima pruži punu zakonsku zaštitu i legitimnost transakcija u prometu hartijama od vrednosti, sigurnost, efikasnost i ažurnost na najvišem profesionalnom i tehnološkom nivou. Za efikasnu realizaciju ovog zadatka, "Intercity...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
MAKLER INVEST
MAKLER INVEST a.d. Beograd - Berzanski posrednik brokerskog i dilersko načina trgovanja, berza, brokeri
Adresa:

KOSOVSKA 17/I

Telefon:

3342 178

Stručno i tehnički smo osposobljeni za poslovanje sa svim vrstama hartija od vrednosti. Ovo obuhvata kako posredovanje, tako i konsultantske usluge iz pomenute oblasti. Svojim klijentima pružamo sledeće vrste usluga:  Brokerske usluge: posredovanje u trgovanju hartijama od vrednosti (akcije...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
TRŽIŠTE NOVCA, Brokersko dilerska kuća, hartije od vrednosti, berza, akcije
Adresa:

VOJVODE MILENKA 40

Telefon:

3612 430

"Tržište novca" A.D. Beograd otpočelo je svoj rad 1989. godine kao "Tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti" koje je predstavljalo prvog finansijskog posrednika na ovim prostorima.  Brokersko-dilersko drustvo "Tržište novca" A.D. član je Beogradske berze i Centralnog registra...