Banke Novi Sad

  • Pronađite firmu, kontakt informacije, telefon, cene, katalog, lokaciju firme za delatnost:
21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
Platni promet, Devizni aranžmani, Krediti, Elektronsko bankarstvo, Stanovništvo, Računi, Platne kartice, Krediti, Krediti za poljoprivrednike, Sefovi, Štednja, Banka Plus, Investiciono bankarstvo, Brokerski poslovi, Kastodi poslovi,
Adresa:

STRAŽILOVSKA 2

Telefon:

4884 400

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE je banka prvog izbora za privredne subjekte i građane, uz najviši stepen društvene odgovornosti, održivog razvoja i ostvarenja interesa akcionara, klijenata i zaposlenih Banke.  Puno poslovno ime Banke od 17. maja 2010. godine je RAZVOJNA BANKA...