VODOPRIVREDA ISKORIŠĆAVANJE I UPOTREBA VODE I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DELOVANJA VODA OSIM PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJE PIJAĆE VODE KOMUNALNA USLUGA

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
VODE VOJVODINE JVP NOVI SAD
Adresa:

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 25

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
VODOPRIVREDNO DP ŠAJKAŠKA
Adresa:

BEOGRADSKI KEJ 7

26000 PANČEVO, Srbija Pozivni broj: 013
TAMIŠ DUNAV DRUŠTVENO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE PANČEVO
Adresa:

VUKA KARADŽIĆA BB

15000 ŠABAC, Srbija Pozivni broj: 015
PODRINJE DOO VODOPRIVREDNO DRUŠTVO ŠABAC
NASIPI DRINA OBALOUTVRDA VODOPRIVREDA KANALIZACIJA POPLAVE IZGRADNJA ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA PODRINJE ŠABAC
Adresa:

JANKA VESELINOVIĆA 29

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA
24400 SENTA, Srbija Pozivni broj: 024
DUNAV TISA DUNAV SENTA
DUNAV TISA DUNAV SENTA, VODOPRIVREDA
Adresa:

KEJ TISIN CVET 6

DUNAV TISA DUNAV SENTA, VODOPRIVREDA

11420 SMEDEREVSKA PALANKA, Srbija Pozivni broj: 026
VODOPRIVREDA AD
Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 17

Telefon:

321 782, 340 890

VODOPRIVREDA; IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE
22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
HIDROGRAĐEVINAR AD VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE
Adresa:

PROMENADA 13

IZVOĐENJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA I OBJEKATA U NISKOGRADNJI, RIBNJAKA I ZALIVSKIH SISTEMA
22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
VP HIDROSREM
Adresa:

PROMENADA 13

Telefon:

625 555

GAZDOVANJE VODNIM RESURSIMA, ISKORIŠĆAVANJE I UPOTREBA VODA, ZAŠTITA OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA I IZGRADNJA SVIH VRSTA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA
23000 ZRENJANIN, Srbija Pozivni broj: 023
VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO SREDNJI BANAT DOO
ODBRANA UNUTRAŠNJIH VODA SPOLJAŠNIH VODA ODRŽAVANJE SISTEMA ZA ODVODNJAVANJE ZAŠTITNIH VODOPRIVREDNIH OBJEKATA SREDNJI BANAT ZRENJANIN
Adresa:

SLOBODANA BURSAĆA 1A

Telefon:

530 610

ODBRANA OD UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNIH VODA; REDOVNO ODRŽAVANJE SISTEMA ZA ODVODNJAVANJE I ZAŠTITNIH VODOPRIVREDNIH OBJEKATA

34300 ARANĐELOVAC, Srbija Pozivni broj: 034
BUKULJA, JKP, otpadne vode, Arandjelovac, postrojenje za preradu otpadnih voda
Adresa:

BANJA

Telefon:

727 067