MEDICINSKI FAKULTET

Ocena: 1/5 (1 vote)
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
MEDICINSKI FAKULTET
Medicinski, medicinski fakultet, univerzitet u beogradu, studije, katedre, specijalizacije, specijalisticke, Medical Studies in English, Studies, Medical Faculty, medicine, mse, mef, medical studies, medical school, university belgrade
Adresa:

Dr Subotića 8

Telefon:

3636 300

Fax:

2684 053

PIB:

100221404

  • Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja,
    naučnoistraživačku i zdravstvenu delatnost.
  • Visokoobrazovni studijski programi Fakulteta se obavljaju u okviru polja medicinskih nauka.
  • Fakultet može da samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama obavlja studijske programe i u drugim poljima.
  • U okviru svojih delatnosti Fakultet može da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu odgovarajuće delatnosti.
  • Organizacijom rada Fakultet obezbeđuje da se poslovi kojima se ostvaruju delatnosti obavljaju sinergistički, i posebno, da se obezbeđuje neometano i kvalitetno ostvarivanje studijskih programa.

 

Mapa:

VISOKE ŠKOLE BEOGRAD

Za dodatne informacije: usluge, cena, proizvodi, radno vreme, katalog, cene, prodaja, cenovnik, popust, akcija, online, facebook, zaposlenje, snizenje, posao ukoliko nisu navedeni na našem sajtu, ostvarite info kontakt sa MEDICINSKI FAKULTET, VISOKE ŠKOLE BEOGRAD