Veterinarska oprema Subotica

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
Veterinarska oprema SYSTEM LINE
SYSTEM LINE SUBOTICA, OPREMA FARMA IZMUZIŠTA VETERINARSKA FOLIJARNO ĐUBRIVO
Adresa:

BIKOVAČKI PUT 87

SYSTEM LINE SUBOTICA, UVOZ, TRGOVINA NA VELIKO I MALO OPREMOM ZA FARME- IZMUZIŠTA HUNGARO LACT MAĐARSKA, HIGIJENSKA SREDSTVA ZA IZMUZIŠTA, MIKROBIOLOŠKI ADITIVI ZA STOČNU HRANU, OPREMA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE, VETERINARSKA OPREMA; RATARSTVO (SEMENSKA ROBA, RAZLAGAČI STABLA, FOLIJARNO ĐUBRIVO)...