TESTO LABORATORIJA

Nema ocene
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
TESTO LABORATORIJA
testo laboratorija etaloniranje temperatura logeri vlažnost beograd srbija standard relativna vlaznost Brzina strujanja Termometar Higrometar Termohigrometar Loger Anemometer Kalibracija Etaloniranje Bazdarenje Testo Kimo Ebro Sterilizator Autoklav Pec Peć Peć za žarenje Pec za zarenje Temperaturna komora Susnica Vodeno kupatilo
Adresa:

Jove Ilića 67/10

Telefon:

3121 741

Fax:

4112 171

E-mail:

office@testo.rs

Testo.rs - Laboratorija d.o.o. Beograd, Srbija je akreditovana laboratorija po standardu EN17025 za temperaturu, relativnu vlaznost i brzinu vazduha od strane Akreditacionog tela Srbije. Standardi kao što su HACCP, GMP, ISO 9001, EN 15189 i mnogi drugi uslovljavaju periodično (godišnje) etaloniranje mernih instrumenata i opreme. Predupredite neusaglašenosti pre provere ovlašćenog ocenjivača i etalonirajte vašu opremu u predvidjenim vremenskim intervalima. Uz sve vrste termometara, higrometara i anemometara takodje možemo etaloniranti i Vašu opremu za kontinualno praćenje metroloških uslova u Vašem magacinu ili hladnjači bez potrebe deinstaliranja ili prenosa mernih instrumenata u ovlašćenu laboratoriju.

Mapa:

VAGE I MERNA TELA BEOGRAD

Za dodatne informacije: usluge, cena, proizvodi, radno vreme, katalog, cene, prodaja, cenovnik, popust, akcija, online, facebook, zaposlenje, snizenje, posao ukoliko nisu navedeni na našem sajtu, ostvarite info kontakt sa TESTO LABORATORIJA, VAGE I MERNA TELA BEOGRAD