TRANSPORT I SAOBRAĆAJ DRUMSKI, ŽELEZNIČKI I VODENI

21460 VRBAS, Srbija Pozivni broj: 021
VRBAS PREVOZ PREVOZNIČKA ZADRUGA
Adresa:

NARODNOG FRONTA BB

PREVOZ ROBE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU
36210 VRNJAČKA BANJA, Srbija Pozivni broj: 036
VESELINOVIĆ AUTOPREVOZNIČKA RADNJA
Adresa:

GRAČAC

Telefon:

631 878

PREVOZ ŠLJUNKA I PESKA I SVE VRSTE ISKOPA
24430 ADA, Srbija Pozivni broj: 024
MANKOM PETROVIĆ ADA
Adresa:

SABO SEPEŠI LASLA

Telefon:

853 860

MANKOM PETROVIĆ ADA DOO delatnost: TRANSPORT

18220 ALEKSINAC, Srbija Pozivni broj: 018
PREVOZ DOJČINOVIĆ ALEKSINAC, autoprevoz u Aleksincu
Adresa:

OHRIDSKA 1

Telefon:

803 456

34300 ARANĐELOVAC, Srbija Pozivni broj: 034
Adresa:

KNEZA MIHAILA 104

Telefon:

6717 300

34300 ARANĐELOVAC, Srbija Pozivni broj: 034
MIM VEL
Adresa:

ĐENERALA MILANA NEDIĆA 50

Telefon:

726 220

21420 BAČ, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

JNA

Telefon:

772 305

MEDAR SPD PREVOZ I TRGOVINA GRADJEVINSKIM MATERIJALOM BAČ

24300 BAČKA TOPOLA, Srbija Pozivni broj: 024
Adresa:

SENĆANSKI PUT 93

Telefon:

711 811

KOLOS BAČKA TOPOLA delatnost: Transport robe u međunarodnom drumskom transportu
31250 BAJINA BAŠTA, Srbija Pozivni broj: 031
Adresa:

MILENKA TOPALOVIĆA 76

Telefon:

865 158

31250 BAJINA BAŠTA, Srbija Pozivni broj: 031
Adresa:

KNEZA MILANA OBRENOVIĆA 31

Telefon:

864 494