De Heus doo Fabrika stočne hrane

Ocena: 4.5/5 (6 glasova ukupno)
15000 ŠABAC, Srbija Pozivni broj: 015
De Heus doo Fabrika stočne hrane
fabrika stocne hrane srbija, hrana za životinje srbija, fabrike stocne hrane srbija, stočna hrana srbja, potpune smeše, dopunske smeše, premiksi, vitaminsko mineralne predsmeše, hrana za svinje, hrana za piliće, hrana za goveda, hrana za krave, hrana za koke nosilje, De Heus Holandija, Proteinka, Šabac, komponente za stočnu kranu, superi za stočnu hranu
Adresa:

AGROINDUSTRIJSKA ZONA BB

Telefon:

+381 15 354 858, +381 15 354 860

Fax:

+381 15 354 861

PIB:

100112392

Tekući račun:

285-0014065390001-88

E-mail:

info@deheus.rs

Proizvodnja svih vrsta stočne hrane i premiksa za ishranu svih kategorija domaćih životinja; otkup i uskladištenje žitarica.

Stocna hrana za goveda

Kompanija De Heus pruža širok spektar proizvoda za ishranu goveda, bilo da se bavite uzgojem tovnih, mlečnih goveda ili da se bavite uzgojem teladi. Počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani, pa sve do koncentrata, premiksa pa čak i stočne hrane formulisane po Vašim potrebama.

Visoko kvalitetna hrana po pristojnoj ceni

Vaš uspeh je nama važan. Zato smo razvili jedinstven način da Vam pomognemo da dobijete najbolje od Vaših životinja. Sa našim "pristupom "na farmi" naši eksperti dolaze na Vašu farmu da snime postojeću situaciju, razgovaraju o novim idejama, daju savete za Vaše potrebe i rešenja u ishrani.

Vaša situacija je jedinstvena i naše iskustvo je pokazalo da zajednički rad obezbeđuje najbolje rezultate na Vašoj farmi. Analiza situacije na Vašoj farmi: Pravi se analiza situacije na Vašoj farmi, dostupnih kabastih hraniva i sirovina. De Heus specijalista sa Vama definiše vaše ciljeve i određuje tačne nutritivne vrednosti hraniva dostupnih na vašoj farmi. Formulacija vašeg obroka: Na osnovu vaših inputa, specijalista formuliše najoptimalniji obrok za situaciju na vašoj farmi. De Heus specijalista Vam savetuje najbolje rešenje u ishrani koje maksimalno uključuje vaša kabasta hraniva i sirovine.

Poseban program ishrane

Naši proizvodi za ishranu muznih krava, junadi, teladi, ovaca i koza su prilagođeni potrebama životinja. Pored proizvoda, De Heus daje i posebna uputstva za farmere kako da postignu visoku proizvodnju mleka ili telesni prirast. Kombinacija hrane, uputstava i stručnih saveta daju Vam vaš poseban program ishrane. Mi imamo samo jedan cilj: da dostignemo optimalni proizvodni rezultat za vas kao farmera.

Predvidiva visoko kvalitetna hrana

Naši proizvodi, od potpunih, dopunskih smeša, do premiksa su napravljeni od najboljih izabranih sirovina i proizvedeni su prema De Heus standardima kvaliteta.

Naše laboratorije i istraživači pomažu da kontinuirano poboljšavamo hranu. Kontrolišemo kvalitet hrane i obezbeđujemo da konstantno ima propisan nutritivni sastav. Bezbedna i predvidljiva hrana je važna!

Dobro balansirani obroci su apsolutno ključni za dobijanje zdravih goveda i dobre proizvodnje mleka i prirast junadi. Ovi ciljevi zavise od lokalnih uslova na farmi i Vašeg cilja kao farmera.

To je razlog zašto Vam De Heus nudi savet da u kombinaciji sa odgovarajućom hranom dostignete svoje ciljeve kao farmer.

Od teleta do junice sa kaliber programom

Start sa kaliberom povećava mlečnost krava.

Junice sa kaliberom

Kao farmer, Vi stalno radite na održavanju zdravlja i optimalne proizvodnje vaših mlečnih krava. Životinje sa visokom životnom proizvodnjom, o tome se radi. Istraživanja su pokazala da životinje sa dobro razvijenim skeletom, koje nisu debele imaju veću životnu proizvodnju. To su junice odgajane prema Kaliber programu.

Šta je kaliber?

Kaliber program ima za cilj proporcije tela životinja u smislu visine, težine i veličine. Da bi dobili junicu sa Kaliber programom, nisu važni samo prvih 6 meseci, već je ceo period porasta ključan u odgoju junice u visoko produktivnu kravu. Kaliber program pokriva prva 24 meseca života, prateći najoptimalniju strat­egiju ishrane, prilagođenu situaciji na Vašoj farmi. To je jedinstvena osnova De Heus Kaliber programa odgoja teladi.

Hrana za živinu

Kompanija De Heus pruža širok spektar proizvoda za ishranu živine, bilo da se bavite uzgojem koka nosilja, brojlera ili ćuraka. Počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani pa sve do koncentrata, premiksa pa čak i stočne hrane formulisane po Vašim potrebama.

Svaka farma je jedinstvena na svoj način, pa samim tim zahteva i sopstvenu, jedinstvenu kombinaciju uzgoja, objekata za živinu, klime i upravljanja farmom. Životinje i životna sredina su ovde od suštinskog značaja. Zbog toga što dobro poznajemo životinje, njihovu interakciju sa životnom sredinom i zahteve po pitanju krajnjeg proizvoda, mi znamo kako da utvrdimo nutritivne potrebe životnija. Kompanija De Heus koristi ove potrebe kako bi razvijala i proizvodila proizvode za ishranu koji su prilagođeni određenom stadijumu životnog ciklusa životinje, kao i specifičnoj situaciji farme i ciljevima farmera.

Naši specijalisti za živinu su proaktivni, imaju preduzetnički duh i svakodnevno teže unapređenju Vašeg poslovanja i kreiranju veće dobiti. Ovakve motivacije i naš pristup na-farmiobezbeđuje da naši saveti i stočna hrana budu posebno prilagođeni Vašoj situaciji. Mi imamo samo jedan cilj: da postignemo optimalne rezultate sa našim potrošačima. Jer ukoliko su naši potrošači uspešni, onda smo i mi uspešni!Želite li da saznate više o našoj stočnoj hrani za živinu, interesuje vas sastav ili cena naših gotovih, dopunskih smeša ili premiksa? Slobodno se obratite nekom od naših savetnika.

Uspešni vodeći koncepti na tržištu

Razvoj naše hrane je kontinuiran proces. Zato stalno radimo na poboljšavanju kvaliteta naših proizvoda i programa ishrane. Nismo samo fokusirani na kvalitet sirovina i tehnike proizvodnje, već takođe pažljivo pratimo razvoj i potrebe tržišta. U našim istraživačkim centrima u Holandiji i Poljskoj, u mogućnosti smo da testiramo efekte ishrane živine u optimalnim i sub-optimalnim uslovima gajenja. Nova dostignuća se primenjuju u našim proizvodima da ispune očekivanja tržišta.

Otkrijte snagu De Heus hrane za brojlere

Mi znamo da su svaka farma i svaki ciklus različiti. zato nudimo asortiman hrane koji je fleksibilan, tako da odgovara pticama ali i vašim ciljevima. Samo u evropi, više od 50 miliona brojlera dnevno su hranjeni De Heus smešama za brojlere.

De Heus linija hrane za brojlere pod nazivom Vita je razvijena da osigura optimalno zdravlje i kontrolisani rast, uz nizak utrošak hrane.

Osetite korist koju pruža De Heus hrana za koke nosilje

De Heus asortiman hrane za koke nosilje namenjen je ostvarivanju genetskog potencijala koka i vaših očekivanja u proizvodnji. Sektor gajenja koka nosilja se menja. poboljšanja u genetici omogućile su kokama da održe visoku proizvodnju duži vremenski period. De Heus hrana za koke nosilje ima za cilj postizanje genetskog potencijala. Uz optimalan menadžment na farmi, ishrana prema potrebama koka je od najveće važnosti za postizanje zadate proizvodnje. To je specijalnost De Heus-a.

Hrana za svinje

Kompanija De Heus pruža širok spektar proizvoda za ishranu svinja, bilo da se bavite uzgojem prasadi, priplodnih svinja (krmača) ili tovnih svinja, počevši od kompletne stočne hrane i dodataka ishrani pa sve do koncentrata, premiksa pa čak i stočne hrane formulisane po Vašim potrebama.

Dobro izbalansirani obroci su apsolutno neophodni za ostvarivanje najboljih rezultata, zdrave životinje ili visok nivo proizvodnje. Međutim, specifične karakteristike, koje se zahtevaju po pitanju takvih obroka, zavise od lokalnih uslova na farmi i naravno, od individualnih potreba i ciljeva svakog farmera. Zato kompanija De Heus nudi individualno prilagođene koncepte i stočnu hranu koja u obzir uzima sve navedene faktore.

Naši specijalisti za svinje su proaktivni, imaju preduzetnički duh i svakodnevno teže unapređenju Vašeg poslovanja i kreiranju veće dobiti. Ovakve motivacije i naš pristup na-farmiobezbeđuje da naši saveti i stočna hrana budu posebno prilagođeni Vašoj situaciji. Mi imamo samo jedan cilj: da postignemo optimalne rezultate sa našim potrošačima. Jer ukoliko su naši potrošači uspešni, onda smo i mi uspešni!

Želite li da saznate više o našoj stočnoj hrani za svinje, interesuje vas sastav ili cena naših gotovih, dopunskih smeša ili premiksa? Slobodno se obratite nekom od naših savetnika

 

Uspešni vodeći koncepti na tržištu

U svakoj fazi razvoja, tova i reprodukcije, nutritivne potrebe svinja se menjaju. Zbog toga smo razvili De Heus koncept ishrane. ovim konceptom smo omogućili da prasad, svinje u tovu i reprodukciji dobiju tačno ono što to im je potrebno za svaku fazu.

Ovo je savršena linija smeša za velike, srednje i male farme pošto je prilagođena genetskom potencijalu modernih svinja. Ove smeše pored svih neophodnih amino kiselina, mikro komponenata (vitamina, mikroelemenata), minerala, sadrži i enzime za bolje varenje sirovina. Farmer treba samo da nahrani svinje.

PORCOMEL, mlečna zamenica razvijena za prasad kao dopuna mleku, kada krmača iz bilo kog razloga nema dovoljno mleka, i to najranije od 2-og dana života praseta. Može se davati do 21 dana uz PRO - STIMULUS i PRO - PS. Uz suvu hranu će omogućiti veću konzumaciju predstartera i veću težinu prasadi na zalučenju.

PRO-STIMULUS, je hrana razvijena za upotrebu u prasilištu. Najbolji rezultati će se postići ako se daje u tečnom obliku. Moguće ju je koristiti i kao suvu hranu. Može se koristiti od 5-og dana života. Ako se daje u suvom obliku može se davati do 3 dana po zalucenju. Obavezno promeniti sa t čne na suvu ishranu najmanje 1 nedelju pre zalučenja.

PRO-PS, se može davati od 7 dana života do 4 dana po zalučenju. Najbolji rezultati će se postići ako prasad prvo jedu Pro-Stimulus do 15 dana, a potom se dodaje smeša Pro-Stimulus i Pro-PS do 20 dana. Od 20-og dana života daje se samo Pro-PS.

De Heus koncept ishrane svinja sa potpunim smešama

PRO-GP, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRASADI U PERIODU OD 3 NEDELJE PO ZALUČENJU PA DO 25 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 20-25 kg po prasetu, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Pošto u sebi sadrži zakiseljivače, daje se po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.
Ako su svi zdravstveni i zootehnički uslovi ispunjeni, u ovom periodu se mogu očekivati dnevni prirasti od 0,35 kg u početku do 0,60 kg kako prasad rastu, uz okvirni utrošak hrane od oko 1.5-1,7 kg za kg prirasta.

HST - I FORTE, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU SVINJA U TOVU U PERIODU OD 25-50 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 50-60 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HST - II FORTE, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU SVINJA U TOVU U PERIODU OD 50-80 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 80-90 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HST - III FORTE, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU SVINJA U TOVU U PERIODU PREKO 80 KG TELESNE TEŽINE. Okvirni utrošak ove smeše je oko 80-90 kg po tovljeniku, zavisno od prakse na farmi i željenih rezultata. Svinje hraniti po volji uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.
Ako su svi zdravstveni i zootehnički uslovi ispunjeni, u periodu tova se može očekivati prosečan dnevni prirast od 0,90-1,10 kg, uz okvirni utrošak hrane od oko 2.4-2,8 kg za kg prirasta.

HON, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - NAZIMICA ZA PRIPLOD U PERIODU ODGOJA OD 25 KG DO PRVOG OSEMENJAVANJA. Nazimice namenjene za priplod hraniti po volji, uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode.

HSK, POTPUNA SMEŠA ZA ISHRANU PRIPLODNIH SVINJA - KRMAČA U PERIODU SUPRASNOSTI. Krmače hraniti prema priloženoj tabeli, uz obavezno obezbeđenje dovoljne količine sveže i čiste vode. 

Mapa:
Pogledajte sve slike:
See video

STOCNA HRANA ŠABAC

Za dodatne informacije: usluge, cena, proizvodi, radno vreme, katalog, cene, prodaja, cenovnik, popust, akcija, online, facebook, zaposlenje, snizenje, posao ukoliko nisu navedeni na našem sajtu, ostvarite info kontakt sa De Heus doo Fabrika stočne hrane, STOCNA HRANA ŠABAC