Sportski savezi Subotica

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
Adresa:

PARK RAJHL FERENCA 12

Telefon:

553 306