Prečišćavanje vode Beograd

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
Prečišćavanje voda INTERPLANEKO
INTERPLANEKO BEOGRAD, UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Adresa:

TRG NIKOLE PAŠIĆA 5/VII, Stari Grad

Telefon:

3398 739

INTERPLANEKO BEOGRAD PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

DELATNOST: UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA