POLJOPRIVREDA RATARSTVO, POVRTARSTVO, VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO, STOČARSTVO I ŽIVINARSTVO

11420 SMEDEREVSKA PALANKA, Srbija Pozivni broj: 026
VOĆAR PALANKA SMEDEREVSKA PALANKA
PRERADA VOĆA I POVRĆA KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA VOĆAR PALANKA SMEDEREVSKA PALANKA
Adresa:

KARAĐORĐEVA 63

Telefon:

319 992, 317 553

PRERADA I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA
24340 STARA MORAVICA, Srbija Pozivni broj: 024
AGROIMPEX STARA MORAVICA
Adresa:

ŽELJEZNIČKA 1

Telefon:

742 032

AGROIMPEX STARA MORAVICA

22300 STARA PAZOVA, Srbija Pozivni broj: 022
NAPREDAK
GAJENJE ŽITA, GAJENJE INDUSTRIJSKIH KULTURA, PROIZVODNJA SVINJA, PROIZVODNJA MLEKA, PROIZVODNJA STOČNE HRANE, NAPREDAK, STARA PAZOVA
Adresa:

GOLUBINAČKI PUT 17

Telefon:

GENERALNI DIREKTOR 310 432, FINANSIJE 310 162, FINANSIJE TELEFAKS 310 118

GAJENJE ŽITA, INDUSTRIJSKIH KULTURA, PROIZVODNJA SVINJA, PROIZVODNJA MLEKA, PROIZVODNJA STOČNE HRANE

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
ZRNKO SUBOTICA
ZRNKO SUBOTICA
Adresa:

ENDREA BAJČI ŽILINSKOG 4

ZRNKO SUBOTICA DOO

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
ZRNO MAG GROUP SUBOTICA
ZRNO MAG GROUP SUBOTICA
Adresa:

VELEBITSKA 64

Telefon:

555 045

ZRNO MAG GROUP SUBOTICA

18360 SVRLJIG, Srbija Pozivni broj: 018
AGRO-TIM
Agro-tim, Svrljig, Agro tim, Agro, tim, gotova hrana, domaće životinje, proizvodnja jednodnevnih pilića, hibrid isa brown, koke nosilje, jaja, pile, kokoske, stočna hrana, živinarstvo
Adresa:

7. BRIGADE 17

Telefon:

823 800

PROIZVODNJA JEDNODNEVNIH PILIĆA HIBRID ISA BROWN IZ SOPSTVENE INKUBATORSKE STANICE. ODGOJ 18-TO NEDELJNIH KOKA NOSILJA ISA BROWN. PROIZVODNJA PRIPLODNIH I KONZUMNIH JAJA. PRODAJA I MONTAŽA DELOVA I OPREME ZA ŽIVINARSTVO, PROIZVODNJA STOČNE HRANE ZA SOPSTVENE POTREBE.

21235 TEMERIN, Srbija Pozivni broj: 021
AGRODEK
AGRODEK TEMERIN, PŠENICA, SOJA, KUKURUZ, REPA, PRODAJA FILTERA, MOTORNA ULJA, KAIŠEVI, POLJOPRIVREDNE MAŠINE SRBIJA
Adresa:

NOVOSADSKA 102

Telefon:

845 521

AGRODEK TEMERIN,

UGOVARANJE PROIZVODNJE I OTKUP PŠENICE, SOJE, KUKURUZA I REPE; PRODAJA FILTERA MOTORNIH ULJA I KAIŠEVA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE

24426 TREŠNJEVAC, Srbija Pozivni broj: 024
ZIF COMMERCE TREŠNJEVAC
ZIF COMMERCE DOO PREDUZEĆE ZA OTKUP I PRODAJU STOKE
Adresa:

TOPČIDERSKA 2

ZIF COMMERCE DOO PREDUZEĆE ZA OTKUP I PRODAJU STOKE

OTKUP I PRODAJA STOKE I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; OTKUP I PRODAJA VUNE I KOŽE, TRGOVINA NA MALO STOČNOM HRANOM I KOMPONENTAMA ZA STOČNU HRANU; FARMA TOVLJENIH SVINJA I OVACA, POLJOPRIVREDNA APOTEKA, EXPORT-IMPORT

26330 ULJMA, Srbija Pozivni broj: 013
AGROMILENIJUM DOO ULJMA
AGROMILENIJUM DOO ULJMA, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, REPROMATERIJAL, POLJOPRIVREDNI PROIZVODI, AGROMILENIJUM otkup žitarica i poljoprivrednih proizvoda u Uljmi
Adresa:

JNA BB

AGROMILENIJUM DOO ULJMA

PROIZVODNJA, ORGANIZOVANJE, OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA; TRGOVINA NA VELIKO REPROMATERIJALOM I POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

AGROMILENIJUM otkup žitarica i poljoprivrednih proizvoda u Uljmi

26216 UZDIN, Srbija Pozivni broj: 013
AGROŽIV UNIREA DOO
Adresa:

KORIOLAN DOBAN 26