OBRAZOVANJE I OBUKA

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, ARHITEKTONSKI FAKULTET, fakulteti u Beogradu
Adresa:

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/2

Telefon:

3225 254

ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
ATŠ ARHITEKTONSKA TEHNIČKA ŠKOLA
ATŠ, ARHITEKTONSKA TEHNIČKA ŠKOLA, srednje škole u Beogradu
Adresa:

VOJISLAVA ILIĆA 78

Telefon:

3807 744

ARHITEKTONSKA TEHNIČKA ŠKOLA, srednje škole u Beogradu

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA
Adresa:

ZMAJ JOVINA 12

Telefon:

2621 730, 2623 043

FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
BUSINESS TRAINING SYSTEMS
OBRAZOVANJE OBUKA
Adresa:

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 103

Telefon:

2147 039

ŠKOLA STRANIH JEZIKA I POSLOVNIH TRENINGA
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BEOGRADA
Adresa:

HAJDUK STANKOVA 2

Telefon:

STRUČNE SLUŽBE TEL/FAX 2423 248, 2424 959

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BEOGRADA

NABAVNA SLUŽBA 3088 723

PRAVNA SLUŽBA I JAVNE NABAVKE 3088 724, 3088 725

RAČUNOVODSTVO 3088 726

E-MAIL dom.direktor@sbb.rs

RADNE JEDINICA:

DOM UČENIKA ALEKSA...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA
Druga ekonomska skola, druga, ekonomska, skola, srednja, beograd, 2, II, srbija
Adresa:

GOSPODARA VUČIĆA 50

Telefon:

6441 609

Druga ekonomska skola u Beogradu

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
EKONOMSKA ŠKOLA DR KOSTA CUKIĆ
Adresa:

GRADSKI PARK 2

Telefon:

3771 640

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, fakulteti u Beogradu
Adresa:

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73

Telefon:

3248 464, 3218 321, 3218 323

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
FAKULTET BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU
Adresa:

GOSPODARA VUČIĆA 50

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, fakulteti u Beogradu
Adresa:

JOVE ILIĆA 165

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU