NEUROLOGIJA

21000 Novi Sad, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

Novosadskog sajma 29

Telefon:

549 590

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

Lasla Gala 17

Telefon:

063/516 711

11000 Beograd, Srbija Pozivni broj: 011
Adresa:

Miloja Pavlovića 15 Banjica

Telefon:

3679 083

Elektromioneurografija – EMNG, Lečenje migrene, Lečenje glavobolje, Elektroencefalografija – EEG, Kolor dopler krvnih sudova, Kolor dopler krvnih sudova glave – mozga (Transkranijalni dopler), Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor dopler krvnih sudova ruku, Kolor dopler krvnih sudova nogu,...