Neurologija psihijatrija Novi Sad

21000 Novi Sad, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

Novosadskog sajma 29

Telefon:

549 590