Mesare Uslužno pečenje Subotica

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
Adresa:

BAJNATSKA 41

Telefon:

527 709