Meksički restorani Novi Sad

21000 Novi Sad, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

Hadži Ruvimova 42

Telefon:

069/2582 582