LEXISPRO Edukativni centar

Nema ocene
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
LEXISPRO, Edukativni centar LEXISPRO, LEXIS PRO, Logoped Beograd, logopedska pomoć, logopedski rad, logopedi u Beogradu
Adresa:

Palmoticeva 33 Stari Grad

Mobilni telefon:

069/1303 505

E-mail:

office@lexis.rs

Lexis Pro je centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama. Pružamo dijagnostiku, prevenciju, savetovanje i terapiju razvojnih, govorno-jezičnih, komunikacijskih teškoća kao i  teškoća u usvajanju veština čitanja i pisanja.  Naša znanja i iskustva najviše koriste deci sa nedovoljno razvijenim govorom, teškoćama rane komunikacije, teškoćama u izgovoru pojedinih glasova, autističnog spektra, problemima pažnje i sl.  Takođe, pružamo terapiju deci školskog uzrasta sa dijagnozom disleksije, disgrafije, deficitima pažnje i drugim teškoćama u učenju.

Mapa:

Logopedi Beograd BEOGRAD

Za dodatne informacije: usluge, cena, proizvodi, radno vreme, katalog, cene, prodaja, cenovnik, popust, akcija, online, facebook, zaposlenje, snizenje, posao ukoliko nisu navedeni na našem sajtu, ostvarite info kontakt sa LEXISPRO Edukativni centar, Logopedi Beograd BEOGRAD