Kik boks klubovi Novi Sad

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

MASARIKOVA 25

Telefon:

553 633