Italijanski restorani Novi Sad

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

NIKOLE PAŠIĆA 14

Telefon:

424 023