Gerijatrijske ordinacije Beograd

11000 Beograd, Srbija Pozivni broj: 011
Adresa:

Vojvode Stepe 25, Voždovac

Telefon:

3979 882