Fizikalna terapija Subotica

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
Adresa:

SEKEREŠ LASLA 39

Telefon:

522 150