ELEKTROPRIVREDA PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ELEKTIČNE ENERGIJE

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
EPS OBNOVLJIVI IZVORI
eps, obnovljivi izvori, elektricna energija, obnovljivi izvori elektricne energije
Adresa:

Carice Milice 2

Telefon:

2024 828

Veće i efikasnije korišćenje „zelene“ energije zacrtano je i Strateškim dokumentima razvoja energetike Republike Srbije, uz  pažljivo i efikasno korišćenje strateškog resursa – uglja. Među prioritetima JP EPS je modernizacija postojećih malih HE, gradnja novih malih HE, razvoj...

11000 Beograd, Srbija Pozivni broj: 011
EPS Poslovi odnosa s javnošću
EPS, Poslovi odnosa s javnošću, Elektroprivreda Srbije
Adresa:

Carice Milice 2

Telefon:

2024 833

EPS Poslovi odnosa s javnošću Elektroprivreda Srbije

11000 Beograd, Srbija Pozivni broj: 011
EPS SNABDEVANJE
eps, snabdevanje, elektroprivreda srbije
Adresa:

Terazije 27

Telefon:

6556 718

11000 BEOGRAD, Voždovac, Srbija Pozivni broj: 011
EPS Direkcija za distribuciju električne energije
EPS, Direkcija za distribuciju električne energije, elektroprivreda srbije
Adresa:

Vojvode Stepe 412

Telefon:

3952 362

Direkcija za distribuciju električne energije

11000 BEOGRAD, Voždovac, Srbija Pozivni broj: 011
EPS DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE
EPS, DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE, ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Adresa:

Vojvode Stepe 412

Telefon:

3952 427

DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE

11000 BEOGRAD, Voždovac, Srbija Pozivni broj: 011
EPS Direkcija za strategiju i investicije
EPS, Direkcija za strategiju i investicije, elektroprivreda srbije
Adresa:

Vojvode Stepe 412

Telefon:

3952 321

EPS Direkcija za strategiju i investicije

11000 BEOGRAD, Voždovac, Srbija Pozivni broj: 011
EPS Direkcija za trgovinu električnom energijom
EPS, Direkcija za trgovinu električnom energijom, elektroprivreda srbije
Adresa:

Vojvode Stepe 412

Telefon:

3952 313

Direkcija za trgovinu električnom energijom

11000 BEOGRAD, Voždovac, Srbija Pozivni broj: 011
EPS Sektor za integrisane sisteme menadžmenta
EPS, Sektor za integrisane sisteme menadžmenta, Elektroprivreda Srbije
Adresa:

Vojvode Stepe 412

Telefon:

3952 460

EPS Sektor za integrisane sisteme menadžmenta, Elektroprivreda Srbije

32000 ČAČAK, Srbija Pozivni broj: 032
ELEKTROSRBIJA
ELEKTROSRBIJA DOO KRALJEVO OGRANAK DRUŠTVA ED ČAČAK
Adresa:

KRENOV PROLAZ

ELEKTROSRBIJA DOO  KRALJEVO OGRANAK DRUŠTVA ED ČAČAK

19320 KLADOVO, Srbija Pozivni broj: 019
HIDROELEKTRANE ĐERDAP
HIDROELEKTRANA DJERDAP, HIDROELEKTRANE ĐERDAP, HIDROELEKTRIČNA ENERGIJA, HE ĐERDAP
Adresa:

TRG KRALJA PETRA 1

HIDROELEKTRANE ĐERDAP PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HIDROELEKTRIČNE ENERGIJE DOO

PROIZVODNJA HIDROELEKTRIČNE ENERGIJE