Domovi za stara lica Novi Sad

21208 SREMSKA KAMENICA, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

TRG KRALJA PETRA I 17

Telefon:

463 819