Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Beograd

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija DDD PROMET
DDD, PROMET, DDD u Beogradu, SANITARNA ZAŠTITA, DEZINFEKCIJA Beograd, DEZINSEKCIJA Beograd, DERATIZACIJA Beograd, UNIŠTAVANJE KOROVA, FUMIGACIJA
Adresa:

RADE KONČARA 63

Telefon:

2321 484, 2321 568

DDD PROMET BEOGRAD, SANITARNA ZAŠTITA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA, UNIŠTAVANJE KOROVA, FUMIGACIJA