Čelične konstrukcije Beograd

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
Čelične konstrukcije PRODUKT BG INŽENJERING
PRODUKT, BG, INŽENJERING, IZRADA CELICNIH KONSTRUKCIJA, DILATACIONE SPOJNICE, LEŽIŠTA, ČELIČNE KONSTRUKCIJE, MOSTOVI, GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Adresa:

KRALJA STEFANA TOMAŠA 2A, BATAJNICA

Preduzeće PRODUKT BG Inženjering doo nastalo je prestruktuiranjem poslovne zadruge "Produkt" koja je u svom proizvodnom asortimanu imala pored ostalog i proizvodnju dilatacija, ležišta, slivnika, cevnih kompenzatora i antivibro elemenata, kao i čeličnih konstrukcija za mostove.