Blogerka

Duško Radović o muško ženskim odnosima

1. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze.

2. Udvarajte se malo svojoj ženi - kao da vam nije žena, kao da vas ne volikao da ima nekog drugog, kao da može da bira. A žena nije nezahvalna. Na tu pažnju ona će odgovoriti sa mnogo dobrote - kao da vas voli, kao da nema drugog, kao da ne može da bira.

Izvor: Beograde, dobro jutro.