BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
Kraljice Marije 3
BEOGRAD

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, Kraljice Marije 3 BEOGRAD nalazi se u delatnosti BANKE BEOGRAD i u kategoriji BANKE SRBIJA,

Obogaćena tradicijom, po malo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas sa ponosom možemo istaći da je Banka Poštanska štedionica a.d, Beograd, u isto vreme izrasla u modernu poslovnu Banku, univerzalnog karaktera, ali unikatnog, prepoznatljivog brenda.

Na polju intregracije principa društvene odgovornosti  u svakodnevne poslovne aktivnosti,  Banka je stavila akcenat na kreiranje društveno odgovornih proizvoda i usluga, kao i na odgovoran odnos prema klijentima.

Kombinacija tradicionalnih vrednosti i modernih trendova, rezultirala je učvršćivanjem Banke kao lidera u poslovanju sa stanovništvom, zahvaljujući pre svega mudrom rukovođenju i poslovnoj strategiji zasnovanoj na orijentaciji ka klijentu uz striktnu kontrolu rizika, na brzom razvoju novih proizvoda, kao i na efikasnom

i komfornom vidu saradnje sa klijentima i partnerima, budući da je zaposlenima u Banci Poštanska štedionica, a.d., Beograd, osnovni i krajnji cilj zadovoljstvo klijenta, jer je samo « zadovoljan klijent  i dobar klijent ». 

Zgrada PŠ danas

Težeći postizanju vrhunskih rezultata u svim segmentima poslovanja, Banka kontinuirano i uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na jačanje finansijskog potencijala, uspešno obavljanje poslova platnog prometa i unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima. Takođe, aktivno se radi i na inoviranju i dizajniranju ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata. Savremene informacione tehnologije i najkvalitetnije komunikacijske linije u zemlji pružaju nam osnovu za efikasno poslovanje i distribuciju proizvoda i usluga uz racionalno korišćenje novih kanala distribucije i komunikacije.

Savremeni elektronski platni promet i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti, samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Na međunarodnom planu, realizovani su brojni kontakti i saradnja sa inostranim bankama i drugim stranim asocijacijama.

EKSPOZITURE I BANKOMATI

Banka Poštanska štedionica A.D. - Računi - Krediti - Platne kartice - Internet bankarstvo - Bankarstvo na mobilnom - Devizno poslovanje

Radno vreme:


 

 

radnim danima – od 7.30h do 19.30h

subotom – od 8.00h do 14.30h, Kljucne reci: Poštanska štedionica, Postanska stedionica, ekspozitura, ekspoziture, dinarsko poslovanje, devizno poslovanje, kartice, platne kartice, tekući račun, žiro račun, dinarski štedni račun, potrošački krediti, krediti, gotovinski krediti, menjački poslovi, devizna štednja
Telefon: 011 2020 292
Radno vreme 09:00 - 17h
E-mail: kontakt@posted.co.rs
Web-site: http://www.posted.co.rs/

Kategorija
Kategorija po gradu
Adresa
Kraljice Marije 3
Poštanski broj
11000
Mesto
BEOGRAD
Region
Srbija
Država
SRBIJA
Telefon
011/2020 292
Radno vreme
Radno vreme 09:00 - 17h

mapa firme

Dodaj komentar

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.