PANAERO KOMERC DOO ZA AVIO USLUGE

Nema ocene
23000 ZRENJANIN, Srbija Pozivni broj: 023
PANAERO KOMERC DOO ZA AVIO USLUGE
PANAERO KOMERC ZRENJANIN, AVIO ZAPRŠIVANJE, AVIO USLUGE
Adresa:

ŽARKA ZRENJANINA 7

Fax:

534 390

Centrala:

536 453

PIB:

101170392

AVIO USLUGE: PRIHRANA I ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH KULTURA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Mapa: