KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO

Nema ocene
11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO
Adresa:

Trg Nikole Pašića 10

Telefon:

011/3218 123

Fax:

011/3240 456

PIB:

103170161

Osnovna delatnost Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Air Navigation Services Provision), dok se dodatne usluge odnose na školovanje kontrolora letenja i pilota, kalibražu zemaljskih radio navigacionih sredstava (ZRNS) i održavanje vazduhoplova.

SMATSA doo je osnovana 29. decembra 2003. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću, odlukom Skupštine Republike Srbije i Crne Gore. SMATSA doo u potpunosti posluje u skladu sa nacionalnom i međunarodnom regulativom, kao i međunarodnim sporazumima. Zahvaljujući visokoj kvalifikaciji zaposlenih, stalnom razvoju i tehničko-tehnološkom usavršavanju, SMATSA doo je postala članica najvažnijih svetskih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija i integrisala se u evropski sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem kao član EUROCONTROL.

Nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja zaključenog između Republike Srbije i države Crne Gore 3. februara 2012. godine, Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore su zaključile Ugovor o potvrđivanju kontinuiteta pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi u prostorima Srbije i Crne Gore, čime se potvrđuje kontinuitet postojanja zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi.

 

Mapa:

AVIO PREVOZ , AERODROMI I AVIO INDUSTRIJA BEOGRAD

Za dodatne informacije: usluge, cena, proizvodi, radno vreme, katalog, cene, prodaja, cenovnik, popust, akcija, online, facebook, zaposlenje, snizenje, posao ukoliko nisu navedeni na našem sajtu, ostvarite info kontakt sa KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO, AVIO PREVOZ , AERODROMI I AVIO INDUSTRIJA BEOGRAD