Atletski klubovi Subotica

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
Adresa:

BEOGRADSKI PUT BB

Telefon:

555 752