Atletski klubovi Novi Sad

21000 NOVI SAD, Srbija Pozivni broj: 021
Adresa:

DIMITRIJA TUCOVIĆA 3

Telefon:

525 686