022 - SREMSKA MITROVICA

022
22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
POLIKLINIKA DR PERUNOVIĆ Sremska Mitrovica poliklinike u Sremskoj Mitrovici
Adresa:

VOJISLAVA ILIĆA 9

Telefon:

627 135

POLIKLINIKA DR PERUNOVIĆ Sremska Mitrovica poliklinike u Sremskoj Mitrovici

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

RIBARSKA OBALA 1

Telefon:

615 488

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

SLAVONSKA 1

Telefon:

625 825

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

SVETOG DIMITRIJA 21

Telefon:

624 662

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

SVETOG DIMITRIJA 22

Telefon:

624 244

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Telefon:

600 615

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

SVETOG DIMITRIJA 37

Telefon:

617 399

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

ZANATLIJSKA 26

Telefon:

610 142

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 2

22000 SREMSKA MITROVICA, Srbija Pozivni broj: 022
Adresa:

MARKA PERIČINA KAMENJARA 16

Telefon:

623 926